U kunt uw dienst(en) / abonnement(en) / overeenkomst(en) overdragen door het formulier “Overdracht diensten/producten/hardware/overeenkomsten” te downloaden op onze formulieren pagina en deze in te vullen, uit te printen door beide partijen te laten ondertekenen, in te scannen en te e-mailen naar support@webxtra.nl te sturen.

Let op! Voeg de volgende documenten toe als bijlage bij de e-mail:

  • Identiteitsbewijs (Rijbewijs, Europese identiteitskaart of Paspoort) van de (tekenbevoegde van de) oude en nieuwe partij, maak daarbij het documentnummer en uw burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar en schrijf er eventueel een datum en “t.b.v. webxtra” overheen om fraude tegen te gaan.
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (van beide organisaties) indien u de overdracht doet namens een organisatie.

Voor domeinen brengen wij eenmalige overdrachtkosten in rekening ten hoogte van de kosten van de domeinregistratie.

Wij kunnen overdrachten enkel in behandeling nemen wanneer de gevraagde documenten compleet aangeleverd worden per e-mail en de factuur van de overdrachtkosten voldaan zijn.