Bepaald de gevoeligheid van de informatie op mijn website of server en die er tussen mijn bezoekers wordt verzonden het type SSL certificaat dat ik nodig heb op mijn website of server?

/Bepaald de gevoeligheid van de informatie op mijn website of server en die er tussen mijn bezoekers wordt verzonden het type SSL certificaat dat ik nodig heb op mijn website of server?

Bepaald de gevoeligheid van de informatie op mijn website of server en die er tussen mijn bezoekers wordt verzonden het type SSL certificaat dat ik nodig heb op mijn website of server?

Ja. Hoe gevoeliger de informatie en hoe waardevoller deze informatie voor (criminele) derden is, hoe strenger de eisen ten aanzien van de beveiliging. In de Wbp is een duidelijke correlatie verdisconteerd tussen de inspanningen ten aanzien de beveiliging en de gevoeligheid dan wel waarde van de informatie. Voor websites die veel gevoelige of waardevolle informatie verzenden adviseren we te allen tijde een Extended Validation SSL Certificaat.

2018-04-16T11:34:22+00:00