Voor consumenten bestaat de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen met een opzegtermijn van veertien (14) dagen.

U sluit als consument via onze website een overeenkomst. U heeft daarom een herroepingsrecht vanaf het moment dat de bevestiging van de bestelling per e-mail door u is ontvangen. Middels het herroepingsrecht kunt u de overeenkomt met een opzegtermijn van veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren.

Let op:
De volgende producten en Diensten zijn van de wettelijk bedenktermijn (herroepingsrecht) uitgesloten, omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever zijn aangevraagd/gemaakt dan wel persoonlijk van aard zijn.

  • Domeinnaam registratie / verhuizing wordt direct uitgevoerd, waardoor het herroepingsrecht vervalt.
  • Maatwerk (domeinnamen, SSL certificaten en dergelijke).
  • Alle overige diensten die aangemerkt worden als Maatwerk.
  • Indien Opdrachtgever aangeeft, op het bestelformulier, af te zien van het herroepingsrecht.

De overeenkomst kunt u annuleren door de opzegging naar het volgende adres te sturen:

Web://Xtra
Postbus 137
6990AC Rheden
The Netherlands

E-mail: support@webxtra.nl

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging.