Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst (welke onderdeel is van de Algemene Voorwaarden) die op alle overeenkomsten van Web://Xtra van toepassing zijn.
Hieronder heeft u tevens de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst als PDF-bestand te downloaden.

Algemene Voorwaarden
Verwerkersovereenkomst


Goed om te weten:

 • Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd.
 • Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij verlenging betaalt u het normale tarief.
 • Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de contractperiode bij Web://Xtra binnen te zijn.
 • U geeft een opzegging eenvoudig door via https://mijn.webxtra.nl
 • Na het voltooien van een bestelling, geeft u Web://Xtra opdracht tot het direct leveren van de dienst.
 • De volgende producten en Diensten zijn van de wettelijk bedenktermijn (herroepingsrecht) uitgesloten, omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever zijn aangevraagd/gemaakt dan wel persoonlijk van aard zijn.
  • Domeinnaam registratie / verhuizing wordt direct uitgevoerd, waardoor het herroepingsrecht vervalt.
  • Maatwerk (domeinnamen, SSL certificaten en dergelijke).
  • Alle overige diensten die aangemerkt worden als Maatwerk.
  • Indien Opdrachtgever aangeeft, op het bestelformulier, af te zien van het herroepingsrecht.


Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden en Verwerkingsovereenkomst; neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Post adres:
Web://Xtra
Postbus 137
6990AC Rheden

email: support@webxtra.nl