Als u gebruik maakt van Domein Lock, dient u allereerst ons een email te sturen of een ticket aanmaken met de mededeling dat wij het LOCK van het domein dienen te verwijderen. U kunt hierna de verhuizing bij uw nieuwe provider aanvragen nadat u de token, auth-code of epp-code bij ons heeft opgevraagd.

Let op! Om dubbele rekeningen voor uw domein of andere diensten te voorkomen, dient u uw diensten en domein altijd bij ons op te zeggen! Een verhuizing naar een andere partij of het opvragen van de Token/EPP/Autorisatiecode code is niet automatisch een opzegging omdat u de diensten kunt blijven gebruiken terwijl u bijvoorbeeld uw domein elders heeft ondergebracht, wij weten namelijk niet of u niet meer gebruik maakt van deze diensten wanneer u deze niet bij ons beëindigd en gaan er dan ook uit dat u gebruik (heeft ge)maakt van de dienst.

U kunt hier lezen hoe u de token, auth-code of epp-code bij ons kunt opvragen.