U kunt error pagina’s weergeven door gebruik van een .htaccess bestand. Wanneer error pagina’s van belang zijn voor uw website, dan is dit de methode die wij u aanraden omdat de mogelijkheden van deze manier wat meer uitgebreid zijn.

1) U maakt één of meer webpagina’s (gewoone HTML pagina’s) die gebruikt zullen worden voor elke mogelijke fourtmelding.

2) Met een tekst editor (bijvoorbeeld wordpad) voegt u de url’s van uw eigen error pagina’s toe. Noem dit bestand “.htaccess”. Als het niet mogelijk is met uw tekst editor, noem deze dan gewoon “errors.txt”. U kunt dan een FTP-programma gebruiken om de naam te veranderen naar “.htaccess”.

Onderstaande “domein.nl” adressen dient u te vervangen met uw eigen adres. U kunt error documenten waarvoor u niet uw eigen pagina’s wilt gebruiken gewoon weglaten. Upload de “.htaccess” vervolgens naar de root “html” map op uw account, in Binary Mode.

Uw .htaccess kan gebruik maken van de volgende error codes:

ErrorDocument 400 https://domein.nl/badsyntax.html
ErrorDocument 401 http://domein.nl/nopasswd.html
ErrorDocument 402 http://domein.nl/notused.html
ErrorDocument 403 http://domein.nl/forbidden.html
ErrorDocument 404 http://domein.nl/notfound.html
ErrorDocument 500 http://domein.nl/internalerror.html
ErrorDocument 501 http://domein.nl/notimplemented.html
ErrorDocument 502 http://domein.nl/overloaded.html
ErrorDocument 503 http://domein.nl/gatewaytimeout.html

Let op! Edit het bestand niet met MS Frontpage. MS Frontpage gebruikt zelf een .htaccess bestand. Het is verder ook niet mogelijk om het bestand een andere naam te geven; het moet beslist “.htaccess” genoemd zijn.

Na het uploaden van .htaccess is het mogelijk dat u het niet in de html map zal zien bij het bekijken van uw website bestanden via FTP. Toch zal deze aanwezig zijn.