Een EV certificaat is niet verkrijgbaar als wildcard certificaat, wel kun je de verschillende subdomeinen opnemen in een multidomein certificaat. Dit type certificaat wordt ook wel MDC, SAN of UCC certificaat genoemd.