Voor de ontvangers:

Spam komt ongevraagd in je mailbox. Veel mensen vinden het bepaald onprettig steeds maar weer die advertenties te moeten ontvangen: een mailbox wordt immers als iets heel persoonlijks gezien, en nu blijkt daar allerlei troep in te komen. Daarnaast is het bijzonder ergerlijk dat je mailbox volloopt met ongevraagde post: je andere e-mail raakt erdoor ondergesneeuwd.

Spam schaalt ook niet. Een enkele ongevraagde e-mail van een enkel bedrijf valt in een mailbox op en is voor een gebruiker goed te lezen en te verwerken, maar bij een grote hoeveelheid mailings is dat niet langer het geval. Als de mailings van vele honderden of duizenden bedrijven in een mailbox terechtkomen, zal de mailing niet meer opvallen en wordt het opschonen van de mailbox voor de gebruiker een last.

Voor mensen die moeten inbellen of die hun e-mail ontvangen of bekijken via mobiel internet is spam duur: zij moeten betalen voor de ongevraagde mail die ze moeten downloaden.

Spam is niet per definitie vervelende mail. Sporadisch tref je er ook wel iets in dat je inderdaad wilde lezen, maar die uitzondering kan nooit een vrijbrief vormen om de mailbox te vullen met verder ongewenste rotzooi.

Voor abonnees:

Soms komt ook echte post niet door vanwege spam. Providers blokkeren e-mail van beruchte spambronnen geregeld. Heeft iemand in alle onschuld juist die provider gekozen, dan komt zijn e-mail niet overal aan.

De providers die de spam moeten verwerken, zie ook verderop, kunnen dat ook niet zonder extra investeringen te doen. Die extra investeringen worden uiteraard verrekend in de abonnementsprijs die een abonnee betaald voor zijn internetaansluiting (en voor het afleveren van e-mail). Als abonnee draag je dus – onbedoeld – bij in de aflevering van al die spam.

Niet alleen de particuliere abonnees hebben last van spam, ook de zakelijke. Met het van kracht worden van de nieuwe Telecommunicatiewet zijn consumenten wettelijk beschermd tegen spam, zakelijk adressen mogen gewoon nog bespammed worden. De meeste bedrijven gebruiken info@ en sales@ als standaard adres voor het eerste contact met potentiele klanten. En omdat die adressen meestal wel werken, sturen spammers hun spam vaak daar naar toe – waarmee die adressen weer overspoeld worden door spam.

Een bedrijf als Pfizer heeft het nog lastiger, ook hun uitgaande e-mail komt niet altijd overal aan. Als zij met andere bedrijven over hun bekendste product, Viagra, moeten e-mailen komt de e-mail meestal niet aan. De ontvangende partijen – of hun providers – filteren de e-mail te riogoreus waardoor deze niet meer aankomt. Pfizer is daardoor gedwongen het soms over knuffelbeertjes te hebben als ze hun eigen medische product bedoelen.

Voor providers:

Voor providers wordt spam een steeds groter probleem. Een spamrun (een serie spams) bestaat gewoonlijk uit tienduizenden e-mailtjes die er achter elkaar uit worden gepompt. Mailservers raken zodoende overbelast, waardoor gewone, legitieme e-mail vertraagd of verstoord raakt, wat vervolgens weer klachten van klanten met zich meebrengt.

Omdat spams lang niet altijd eenvoudig te onderscheiden zijn van normale e-mail, moet alle e-mail (dus ook de spam) worden verwerkt om er voor te zorgen dat de normale e-mail de geadresseerde bereikt. Een provider kan dus niets anders doen dan zoveel servers inzetten als nodig zijn om alle e-mail, inclusief de spam, te kunnen afleveren.

Zonder spam zouden mailservers aanzienlijk minder zwaar of minder in aantal hoeven zijn. Met andere woorden: spam maakt e-mailverkeer lastiger en duurder. De vervuiler is hier helaas niet degene die betaalt. Het zijn de klanten van providers die betalen voor de overlast die spam veroorzaakt.

Bijkomende problemen

Veel spammers maken tegenwoordig gebruik van open proxies, waarbij de spammer de computer van een onschuldige gebruikt voor de verzending van spam. Om deze open proxies moedwillig te creeren werken spammers samen met virusschrijvers: niet alleen is de computer dan besmet door een virus, maar wordt bovendien de computer “open gezet” voor spammers. Omdat virussen zeer vaak per e-mail worden verspreid levert dat een verdere beslasting op.

En ook: om lokale virusbesmettingen (en daarmee potentiele spambronnen) tegen te gaan en spammers die hun netwerk misbruiken moeten providers mensen in dienst hebben die hun klanten voorlichten. Ook dat kost geld en ook dat wordt zonder twijfel verrekend in de prijs die een abonnee betaald.

Daarnaast vragen abonnees steeds nadrukkelijker om spamfilters: ze willen dat hun provider aan hen de mogelijkheid geeft hun e-mail op voorhand te laten filteren op spam, zodat zijzelf ervan verschoond blijven. Voor providers is dat een ingewikkelde en kostbare onderneming, die zeer veel aandacht en nauwkeurigheid vergt (gebruikers worden immers ook boos als legitieme mail niet wordt doorgelaten) en bovendien ook zeer veel machinekracht vergt.

Ons kind en hun badwater…

Als spam in deze mate blijft toenemen, raakt het hele medium op den duur onbruikbaar. Nu vinden wij het geen ramp als e-mail marketeers de pas wordt afgesneden, maar op deze manier gooien ze ons kind met hun badwater weg. E-mail is een prachtig medium, en dat wilden we graag zo houden.