Zoals aangegeven in “Waarom heet spam spam? is ‘SPAM’ een merknaam uit de voedselbranche.

De term ‘SPAM’ is een merknaam van Hormel. Op de officiele SPAM website van Hormel leggen zij uit dat ze geen bezwaar hebben tegen het gebruik van de term spam als benaming voor ongevraagde bulk e-mail. Ze verbinden er echter wel een voorwaarde aan: wie het over het ongevraagde bulk e-mail heeft, schrijft het in kleine letters (‘spam’ dus). Het woord ‘SPAM’ is gereserveerd voor het ingeblikte vlees dat Hormel verkoopt.

“We do not object to use of this slang term to describe UCE, although we do object to the use of the word “spam” as a trademark and to the use of our product image in association with that term. Also, if the term is to be used, it should be used in all lower-case letters to distinguish it from our trademark SPAM, which should be used with all uppercase letters.”

Omdat we dat graag respecteren, is het gebruik van ‘SPAM’ om ongevraagde bulk e-mail aan te duiden zeer ongewenst.