Wanneer u bij ons een domeinnaam registreert wordt deze op uw naam geregistreerd en is daarmee uw eigendom met alle daaraan gekoppelde rechten, plichten en verantwoordelijkheden.