Netjes gezegd: het beleid van providers op het punt van spam wisselt soms sterk.

Web://Xtra is het belangrijkste dat het anti-spambeleid effectief is, we doen er dan ook alles aan om spam vanaf onze servers te voorkomen. Dat betekent dat een spammer nooit lang van het netwerk van die provider gebruik kan maken. Als een klant spam verstuurt moet een provider snel ingrijpen. Idealiter probeert de provider de klant dan ook op te voeden door goed uit te leggen wat het probleem van spam is.

U doet er goed aan een provider te kiezen met een goed anti-spam beleid. Behalve dat u er daarmee voor zorgt dat bedrijven met een slecht beleid niet beloond worden, loopt u bij een provider met een slecht anti-spambeleid het risico dat u de diensten die u van die provider afneemt, niet goed kunt gebruiken omdat bijvoorbeeld de IP-adressen van zo’n provider bij andere providers gefilterd worden.

Voor gebruikers is de andere kant natuurlijk ook belangrijk: hoeveel doet de provider om de inkomende stroom spam te beperken? Welke mogelijkheden biedt de provider om de overlast van spam voor haar gebruikers te minimaliseren? En: welke vrijheden heb ik daarbij als klant?

Om providers te kunnen beoordelen op hun beleid inzake spam zouden onder meer deze punten bekeken moeten worden:

  1. Heeft de provider een actief beleid bij het ingrijpen tegen spam verstuurd vanaf hun eigen netwerk? Een indicatie (en niet meer dan dat!) daarvan is de status die een provider is toegekend op onze website.
  2. Een andere indicatie is hun open relay- en open proxy beleid. In hoeverre staan zij dus toe dat IP-adressen behorend bij hun IP-bereik kwetsbaar zijn voor misbruik. Als een open relay of proxy bekend zijn, hoe snel grijpt de provider in en welke actie wordt ondernomen?
  3. Ook niet onbelangrijk is de houding die de provider aanneemt ten opzichte van virusverspreiding. Sommige virussen verspreiden zich om zwakke plekken te ontdekken of te creëren op systemen waar die zwakke plekken vervolgens weer misbruikt kunnen worden om (andere) spam te versturen.

Gebruikers zullen er veel baat hebben als een provider ook mogelijkheden biedt om de inkomende stroom spam te beperken. Daarbij kan gekeken worden naar de filtering die een provider aanbiedt en met welke vrijheid dat gebeurt.

  1. Gebruikt de provider filtering en zo ja, welk type? Het is namelijk mogelijk e-mail te scannen en vervolgens te filteren op onder andere de volgende onderdelen: afzender-adres, afzender-domein, afzender-IP-adres en gebruikte woorden in de subject en / of body. De verschillende filters hebben elk hun eigen kenmerken en daarmee ook hun eigen voor- en nadelen. Er is geen specifiek filter aan te wijzen die elke provider zou moeten hebben.

    De ene provider beslist voor u welke mail als spam wordt gefilterd terwijl u bij de andere provider meer vrijheid heeft in het kiezen van de mogelijkheden van filtering en zelfs of er gefilterd moet worden. Wij raden u aan te kiezen voor providers die u de vrijheid geven zelf te kiezen of en welke filters gebruikt worden.

  2. Virusfiltering gaat op ongeveer gelijke wijze als spamfiltering, hierbij komen meestal als extra criterium nog attachments en hun kenmerken.