Artikel 11.7 Telecommunicatiewet, door juristen aangeduid als het spamverbod, schrijft voor dat bedrijven slechts reclame mogen sturen als de klant hier zelf om heeft gevraagd (opt-in). Het mag niet zo zijn dat alleen middels een actie van de klant (bijvoorbeeld door het wegklikken van een al aangevinkt vierkantje) er geen reclame wordt toegestuurd. De klant moet via een actieve handeling (bijvoorbeeld het aanklikken van een nog niet aangevinkt vierkantje) zelf om het toezenden van de reclame vragen. Bestaande klanten die informatie ontvangen moeten kosteloos kunnen aangeven dat ze dit niet meer willen (opt-out). Ook moet de afzender duidelijk aangeven dat het bericht van hem komt. OPTA is bevoegd boetes op te leggen met een maximum van € 450 000.

Op 28 december 2004 legde de OPTA in Nederland de eerste boetes op aan de verzenders van spam, waaronder de hoogste 42 500 euro bedroeg aan iemand die vier verzendingen had uitgevoerd. Hij had onder andere spam verstuurd waarin werd opgeroepen medicijnen te kopen. Verder was het boek Mein Kampf aangeprezen met gebruik van de naam van spambestrijder Rejo Zenger.

Een ander bedrijf kreeg een boete van 25.000 euro opgelegd voor het verzenden van mail uit naam van ‘Tekstbureau voor Marketingteksten’.

De Stichting Yellow Monday, die gebruikmaakte van de naam ‘Purple Friday’ kreeg een boete van 20.000 euro voor het versturen van spam per sms, waardoor de ontvanger zonder toestemming gegeven te hebben 1,10 euro per bericht moest betalen.

(Bron: Wikipedia)

De Nederlandse wetgeving wat betreft spam vindt u hier:
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=11&paragraaf=11.1&artikel=11.7&z=2017-07-01&g=2017-07-01