De Nederlandse wetgeving wat betreft spam vindt u hier:
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=11&paragraaf=11.1&artikel=11.7&z=2017-07-01&g=2017-07-01