Wat zijn de consequenties als ik geen SSL certificaat gebruik?

/Wat zijn de consequenties als ik geen SSL certificaat gebruik?

Wat zijn de consequenties als ik geen SSL certificaat gebruik?

De Wbp wordt gehandhaafd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer het CBP constateert dat de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd kan het een boete tot €4500,- opleggen. Daarnaast kunnen slachtoffers van internetcriminaliteit als gevolg van uw slecht beveiligde website u aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Deze worden niet zelden toegekend wanneer aangetoond kan worden dat persoonlijke gegevens via uw website makkelijk te onderscheppen blijken.

2018-02-13T14:49:58+00:00