We kennen drie methoden van dataverkeer berekening. Je krijgt hier mee te maken als je zelf een server wilt plaatsen. Het is dan belangrijk om te weten welke vorm het beste bij jou server past. Om dit stuk te kunnen begrijpen, moet je eerst het volgende weten:

Dataverkeer is de hoeveelheid data die word verzet vanaf jouw server(s) naar het Internet. De data wordt uitgedrukt in bits, bytes, of een veelvoud daarvan. Hierbij gelden de volgende afspraken:

Een bit is een binair getal, 8 bits is gelijk aan een Byte. Let op het hoofdletter gebruik, Byte is met een hoofdletter, bit niet! Dus een Mb is een megabit, een MB is een megabyte. Veelvouden worden altijd gemaakt door de grootheid met 1024 te vermenigvuldigen:

1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte (B)
1 Megabyte (MB) = 1024 Kilobyte (KB)
1 Gigabyte (GB) = 1024 Megabyte (MB)
1 Terabyte (TB) = 1024 Gigabyte (GB)

Wanneer er ‘ps’ achter de afkorting staat, dan bedoelen we per seconde. Dus 10 Mbps is 10 Megabit per seconde. Eén van de veel gebruikte termen die belangrijk is bij de berekening, is bursten. Er zijn veel definities voor bursten, ik bedoel met bursten dat de gebruikte snelheid van het netwerk tijdelijk behoorlijk omhoog schiet. Dus als via het netwerk normaal 1 Mbps verbruikt wordt, maar gedurende een korte periode 10 Mbps, dan noemen we dat bursten.

Hier worden de verschillende methoden uitgelegt:

95th percentile

Hierbij wordt met een bepaalde interval, meestal 5 minuten, een meting gemaakt van je huidige dataverkeer. Het huidige dataverkeer is in dat geval een gemiddelde van de afgelopen 5 minuten (geen moment opname dus). Al deze metingen worden opgeslagen in een database. Aan het einde van de maand wordt berekend hoeveel jij hebt verbruikt, daarbij wordt eerst 5% van de pieken verwijderd. Dat is gemiddeld een dikke 36 uur dataverkeer per maand, oftewel 432 metingen van 5 minuten. Van de resultaten die overblijven (95% van de metingen) wordt het hoogste resultaat gepakt, dat is het voor jouw berekende dataverkeer voor die maand.

Voorbeeld 1:
25% van de metingen is 0 Kbps, aangezien je server ’s nachts niets doet.
50% van de metingen is 128 Kbps, dat is door de dag heen.
20% van de metingen is 512 Kbps, dat is als het druk is in de avonden.
5% van de metingen is 8192 Kbps, dat zijn de pieken als iemand iets download van jouw server met een snelle verbinding.

Bij de 95th percentile meting wordt die 5% met 8192 Kbps achterwege gelaten. Dan de hoogste meting is 512 Kbps, oftewel 0,50 Mbps, hier wordt je voor berekend.

Voorbeeld 2:
Je dataverkeer is altijd rond de 128 Kbps, zonder pieken. Maar op een gegeven moment krijg je een DDoS attack. Hierbij wordt bijvoorbeeld 20 uur lang 80 Mbps verzet. We hebben net gezegd dat 5% van de maand ongeveer 36 uur is, dan wordt die 20 uur DDoS dus compleet achterwege gelaten bij de berekening. Je 95th percentile is dan de 128 Kbps die je de rest van de maand hebt verzet.

Voor- en nadelen:
Deze berekening is vooral gunstig als je een redelijk constant dataverkeer hebt, en niet berekend wil worden bij een fikse DDoS attack of een plotselinge fikse toename in dataverkeer (slashdot effect).

Een nadeel is bijvoorbeeld als volgt: Je hebt een streaming server waar je dagelijks 2 uur lang 25 Mbps trekt, maar de rest van de dag doet je server niets. Dat is netto zo’n 60 uur per maand dat je 25 Mbps trekt, daarvan wordt 36 uur pieken verwijderd, maar houd je nog steeds 25 Mbps over als hoogste waarde. Je krijgt dan een hoge rekening voor relatief weinig dataverkeer. Dit voorbeeld geldt ook voor gameservers.

Avarage Bandwith

Er worden meerdere namen gebruikt voor deze methode, bijvoorbeeld Avarage/Volume Bandwidth of Netto dataverkeer. Het komt er op neer dat er een gemiddelde wordt genomen van al je dataverkeer. Ook hierbij wordt iedere 5 minuten een meting gemaakt van je dataverkeer. Aan het einde van de maand wordt van alle metingen het gemiddelde genomen. Dit is hetzelfde als dat je al je dataverkeer gaat optellen. Bij deze methode wordt zowel in GB als Mbps gerekend. Bij kleine hoeveelheden wordt vaak het aantal gigabytes aangegeven, bij grote hoeveelheden vaak het gemiddelde Mbps. Wordt er iedere dag 2048 MB van jouw server gedownload? Dan heb je na 30 dagen dus 60 GB dataverkeer gehad, dat is hetzelfde als gemiddeld 192 Kbps.

Voorbeeld 1:
25% van de metingen is 0 Kbps, aangezien je server ’s nachts niets doet.
50% van de metingen is 128 Kbps, dat is door de dag heen.
20% van de metingen is 512 Kbps, dat is als het druk is in de avonden.
5% van de metingen is 8192 Kbps, dat zijn de pieken als iemand iets download van jouw server met een snelle verbinding.

Als we dit gaan meten met de Avarage methode (in een maand van 30 dagen), dan doen we dus: (0,00 * 0 Kbps) + (0,50 * 128 Kbps) + (0,20 * 512 Kbps) + (0,05 * 8192 Kbps) = 576 Kbps gemiddeld. Dit is ongeveer 0,56 Mbps, hier wordt je voor berekend.

Voorbeeld 2:
Je dataverkeer is altijd rond de 128 Kbps, zonder pieken. Maar op een gegeven moment krijg je een DDoS attack. Hierbij wordt bijvoorbeeld 20 uur lang 80 Mbps verzet. We gaan weer uit van een maand met 30 dagen. Hiervan is 20 uur ongeveer gelijk aan 2,78%. De bereking is dan als volgt: (0,9722 * 128 Kbps) + (0,0278 * 81920 Kbps) = 2402 Kbps gemiddeld. Dit is ongeveer 2,35 Mbps, hier wordt je voor berekend.

Voor- en nadelen:
Een voordeel is dat je van te voren precies weet hoeveel dataverkeer je mag genereren om niet extra berekend te worden. Een nadeel is dat al je dataverkeer wordt berekend, ook dat van een DDoS attack. Het kan bij zo’n aanval dus aardig prijzig worden. Je kunt het beste de Avarage Bandwidth methode kiezen als je dataverkeer redelijk instabiel is.

Unmetered Bandwith

Deze methode wordt ook soms aangegeven met FlatFee of Unlimited Bandwidth. FlatFee betekend dat je iedere maand hetzelfde betaald, ongeacht je dataverkeer. Unlimited Bandwidth is eigenlijk een foutieve benaming, aangezien er wel een limiet is. Het limiet is de snelheidsbegrenzing, oftewel een CAP. Je Internet verbinding wordt gecapped op een bepaalde snelheid, bijvoorbeeld 10 Mbps. Je kunt zoveel dataverkeer genereren als je wilt, je wordt altijd hetzelfde gefactureerd. Dus bij 10 Mbps kun je per maand zo’n 3,1 Terabyte dataverkeer genereren.

Voor- en nadelen:
Voordeel is dat je exact weet hoeveel je iedere maand moet betalen, ongeacht hoeveel dataverkeer je genereert. Een nadeel is dat je snelheid begrenst wordt. Je kunt met 10 Mbps Unmetered Bandwidth nooit bursten naar 100 Mbps als je dat zou willen. Een drukke server kan traag worden door die begrenzing. Een oplossing daarvoor is 100 Mbps nemen, maar dat is natuurlijk behoorlijk duur. Je kunt dan wel 31 Terabyte per maand verzetten.