Web://Xtra is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de hardware en onderneemt direct stappen mocht de hardware uitvallen.