Reclame per e-mail is geen enkel probleem indien de ontvanger daar expliciet om heeft gevraagd, de wetgeving verbied het zelfs om reclame per e-mail te sturen wanneer hier niet om is gevraagd. Doet men dit toch dan wordt er vaak wel een mogelijkheid geboden aan de om zich uit te schrijven voor de ontvangst van verdere e-mails. Dat principe heet opt-out en het is zeer ineffectief. Waarom?

Opt-out is onbetrouwbaar

Bij opt-out kan iedereen een ander inschrijven. Sterker, bij opt-out kan ook de spammer zelf iemand inschrijven. Dat zulks zeer regelmatig gebeurt bewijzen de talloze spams op deze pagina’s.

Als je na het ontvangen van een spam via opt-out aangeeft voortaan geen mail van dat bedrijf te willen ontvangen, is er geen garantie dat je adres daadwerkelijk wordt uitgeschreven. Sommige spammers gebruiken zo’n uitschrijving slechts als bevestiging dat het adres actief gelezen wordt. Zulke adressen zijn voor spammers extra interessant en door die bevestiging wordt het adres derhalve alleen maar waardevoller voor hen. Oneerlijke spammers kunnen ervoor kiezen dat adres later opnieuw spam toe te sturen, of zelfs om het adres op een cd te branden en het aan anderen te verkopen.

Soms ook verkiezen bedrijven het te geloven dat zo’n uitschrijving niet serieus is, getuige de enigsins paranoïde reactie van provider Ladot op een klacht van Spamvrij.nl over een van Ladots abonnees:

“Iemand kan zich afmelden met een carbon copy naar ons, vervolgens zich weer aanmelden, een bulkmail ontvangen en klagen bij Ladot van: “jullie hebben een carbon copy van ons gehad dat we geen mail wilden hebben en hebben deze nu toch ontvangen dus treedt hier tegen op” Vervolgens belt Ladot de [spammende] klant die weer zegt “ja maar het betreffende mail adres heeft aangegeven wel mail te willen ontvangen”. Hoe kan Ladot dit controleren?”

Opt-out is ongewenst

Opt-out dwingt de ontvanger om actie te ondernemen. Die actie zou ertoe moeten leiden dat de ontvanger voortaan verschoond blijft van e-mail waar hij überhaupt al niet om gevraagd had. Met de vloed aan spam die tegenwoordig wordt verstuurd, is uitschrijven een tijdrovende zaak geworden.

Opt-out is onmogelijk

Al zou je je willen uitschrijven: het kán lang niet altijd. Vaak is het moeilijk of onmogelijk te achterhalen naar welk adres de spam precies is verzonden; spam wordt vaak als BCC verstuurd, en niet altijd blijkt uit de headers naar welk adres. En het is uiteraard onmogelijk om een adres uit te schrijven, als je niet weet om welk adres het gaat.

Mensen die een eigen domein hebben, ontvangen daarnaast geregeld spam voor niet-bestaande adressen; bij ontstentenis van een werkend adres komt die spam dan terecht op het postmaster adres. Niet bestaande adressen kunnen uiteraard niet worden afgemeld, en wat nog lastiger is: spammers kunnen meer en sneller adressen verzinnen dan jij ze kunt afmelden.

Opt-out is onlogisch

Tenslotte is opt-out zeer onlogisch. Want waarom zou je je voor iets moeten uitschrijven waar je je ook niet voor hebt ingeschreven?