Het zal u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Omdat wij de wetgeving en de transparantie van ons beleid zeer serieus nemen, hebben wij de bedrijfsprocessen geactualiseerd. Dit betekent dat uw gegevens veilig blijven bij ons en dat wij hier uiterst zorgvuldig mee om blijven gaan. Vanaf 23 mei 2018 zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing. De nieuwe voorwaarden hebben geen invloed op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Bij deze wijzigingen zijn ook onze algemene voorwaarden aangepast om te voldoen aan de AVG, deze algemene voorwaarden zullen per 23 juni 2018 in gaan.

Hier kunt u de nieuwe algemene voorwaarden, verwerkingsovereenkomst en privacyverklaring van ons terug vinden:
Algemene Voorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacyverklaring

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de algemene voorwaarden, verwerkingsovereenkomst of privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hier vindt u meer algemene informatie over de AVG:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg